Αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια ανταλλακτικών για την αντικατάσταση, επισκευή Καθισμάτων/Αναλογίων σε αμφιθέατρα και αίθουσες διδασκαλίας της Πανεπιστημιούπολης" (Αρ. Πρωτ. Διακ. 1432/4457/28240/05.10.2017)

Κατηγορία: