Σε διεθνώς αναγνωρισμένο Master of Engineering αναβαθμίστηκε το Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πάτρας

 
Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα στις 18 Σεπτεμβρίου, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε το πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα του οποίου το Δίπλωμα έλαβε Διεθνή Πιστοποίηση στο επίπεδο 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων από ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό, ως Integrated Master of Engineering (MEng). Σύμφωνα με τη διαδικασία της Μπολόνια το επίπεδο αυτό συμπεριλαμβάνει τον πρώτο και τον δεύτερο (μεταπτυχιακό) κύκλο σπουδών (Μaster). Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω αναγνώριση επετεύχθη μετά από μακρόχρονη και πολυεπίπεδη αξιολόγηση του τμήματος. Η πιστοποίηση δόθηκε από το Institution of Chemical Engineers (IChemE), τον παλαιότερο έγκυρο, μη κερδοσκοπικό, οργανισμό Χημικής Μηχανικής στον κόσμο, με μια διαδικασία που βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η διαδικασία κράτησε περισσότερο από δύο χρόνια και περιλάμβανε ενδελεχή εξέταση του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών, των θεμάτων των εξετάσεων όλων των μαθημάτων των τελευταίων δύο ετών με τις λύσεις τους όπως και την εξέταση αντιπροσωπευτικών Εργασιών Σχεδιασμού (Design Project) και Διπλωματικών Εργασιών. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την επιτόπια επίσκεψη διεθνούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους πανεπιστημίων και της βιομηχανίας. Πολύ σημαντικό είναι επίσης ότι η πιστοποίηση του IChemE επιφέρει επιπλέον την απονομή τής πιστοποίησης του σήματος ποιότητας «EURACE (EURopean ACcredited Engineer)» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αυτόματη απονομή του τίτλου «Chartered Engineer» στους αποφοίτους του τμήματος. Φυσικά, πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους, όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προ-σπάθεια, από τον Πρόεδρο κ. Δημήτρη Ματαρά, όλους τους καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό, μέχρι τους φοιτητές και τους αποφοίτους, οι οποίοι βοήθησαν στο μέγιστο βαθμό για την επιτυχή κατάληξη της διαδικασίας. Με την παραπάνω επιτυχία αλλά και τις πρόσφατες εργασίες που βελτίωσαν αρκετά την εξωτερική αλλά και την εσωτερική όψη των δύο κτηρίων του, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών αποδεικνύεται ως παράδειγμα προς μίμηση, τόσο για το Πανεπιστήμιο Πατρών, όσο και για άλλα περιφερειακά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα εν μέσω μάλιστα μιας δύσκολης οικονομικά περιόδου. Επίσης, εδραιώνεται πλέον το γεγονός ότι τα Διπλώματα που απονέμονται από τα ελληνικά πολυτεχνεία και τις πολυτεχνικές σχολές δεν αποτελούν «Master» μόνο στα χαρτιά, αλλά στέκονται στο ίδιο επίπεδο με τα πτυχία των καλύτερων πανεπιστημίων διεθνώς. Εκτός από αυτό εξασφαλίζουν επαγγελματικά δικαιώματα και δίνουν προο-πτικές διάκρισης στους αποφοίτους τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.