ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

  Ο  ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ  ΤΗΝ

  27η Οκτωβρίου 2017 (Παρακευή ώρα 10.00 )

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: