Μια σημαντική εθελοντική πρωτοβουλία του IEEE Student Branch

Οι εθελοντές του IEEE Student Branch του Παν. Πατρών ξεκίνησαμε το Σάββατο 3 Ιουνίου μια νέα εθελοντική προσπάθεια στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού Αχαΐας, πραγματοποιώντας δύο workshops με θέμα «Τα βασικά των Η/Υ και του Προγραμματισμού» για τα παιδιά του ιδρύματος στο Παράρτημα Αρρένων και στο Παράρτημα Θηλέων.
Η εκδήλωση αποτέλεσε ιδέα του πρώην προέδρου του IEEE Greece Section και καθηγητή του τμήματος ΗΜΤΥ του Παν. Πατρών, Αθανάσιου Σκόδρα, στο IEEE Day 2016, που είχε διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και εν τέλει τέθηκε προς υλοποίηση από τους εθελοντές μας.
Στόχος του workshop ήταν η εξοικείωση των παιδιών με τις βασικές ιδέες πίσω από τους υπολογιστές και τον προγραμματι-σμό. Συγκεκριμένα με εξοπλισμό (laptops) που παρείχαν οι ίδιοι οι εθελοντές, τα παι-διά ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον προ-γραμματισμού Scratch, το οποίο αποτελεί ένα πολύ απλουστευμένο περιβάλλον, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να μάθουν βασι-κές εντολές και να ολοκληρώσουν τα πρώ-τα τους προγράμματα.
Τα παιδιά δέχτηκαν πολύ θερμά την προ-σπάθεια μας, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κάνοντας πολλές ερωτήσεις, κάτι το οποίο μας χαροποίησε ιδιαιτέρως και μάς δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε.
Θα θέλαμε, τέλος, να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του ιδρύματος για τη συνεργασία τους και να ευχηθούμε ανάλογη και καλύτερη συνέχεια σε κάποια νέα πιθανή δράση στο μέλλον.
[Αυγουστίνος Σαραβάνος]