ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ B.M.S.- A΄ ΦΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

   Π 1449

   60.718,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

   ΔΕΥΤΕΡΑ 6/11/2017

Κατηγορία: 
Χρήστες: