ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - A΄ ΦΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

   Π 1450

  74.381,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  ΠΕΜΠΤΗ 9/11/2017 

Κατηγορία: 
Χρήστες: