ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ WC Ν. ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

  Ε 1451

  73.661,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

  ΤΡΙΤΗ 14/11/2017

Κατηγορία: 
Χρήστες: