ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - A΄ ΦΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

Διευκρινίζεται ότι στους Α/Α: 21, 22 και 23 των πινάκων 

διορθώνονται στα ορθά: TWH040, TWH050 και TWH060 αντίστοιχα.

 

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: