ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: