2η Ανακοίνωση Εισαγωγής Αναπληρωματικών Φοιτητών στην Φοιτητική Εστία Πάτρας Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η    

Ενημερώνουμε τους αναπληρωματικούς πρωτοετείς φοιτητές της αρχικής κατάταξης από α.α 121 μέχρι και α.α 126 να παραλάβουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο  Adonis City Hotel – Δ/νση Καψάλη 9 (Έναντι υπεραστικού ΚΤΕΛ) ΠΑΤΡΑ – τηλ. 2610 224213 από 3.11.2017  μέχρι και 9.11.2017 , από  α.α 127 μέχρι και α.α 135 να παραλάβουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο Delfini Hotel – Δ/νση Ηρώων Πολυτεχνείου 102  ΠΑΤΡΑ  - τηλ. 2610 421001 από 3.11.2017  μέχρι  και 9.11.2017

Ενημερώνουμε επίσης τους αναπληρωματικούς παλαιών ετών  φοιτητές της αρχικής κατάταξης από α.α 13 μέχρι και α.α 14 να παραλάβουν δωμάτιο στο ξενοδοχείο Delfini Hotel – Δ/νση Ηρώων Πολυτεχνείου 102  ΠΑΤΡΑ  - τηλ. 2610 421001 από 3.11.2017  μέχρι  και 9.11.2017

Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: