ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - A΄ ΦΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

 ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΩΣ ΑΝΩ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: