ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ B.M.S.- A΄ ΦΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ Η ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ»

  Π 1452

  60.718,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

  ΠΕΜΠΤΗ 23/11/2017

Κατηγορία: 
Χρήστες: