Τροποποίηση επί της διαδικασίας αναδειξης εκπροσώπων Φοιτητών στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: