Μετά την Πάτρα στο Μόντρεαλ το Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο BFAL

Διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Πάτρα στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2017 το διεθνές διεπιστημονικό Συνέδριο «BFAL 2017-Brain Function Assessment in Learning» υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ του Καναδά και με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνέδριο είχε ως θέμα του την «Αξιολόγηση της Εγκεφαλικής Λειτουργίας κατά τη Διαδικασία της Μάθησης». Διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Ευφυών Συστημάτων (IIS-Institute of Intelligent Systems http://iisinternational.org/). Πρόεδροι του Συνεδρίου ήταν οι ομότιμοι καθηγητές Claude Frasson του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ και Γιώργος Κ. Κωστόπουλος του Πανεπιστημίου Πατρών. Προσκεκλημένοι ομιλητές οι καθηγητές Πάνος Μπαμίδης από τη Θεσσαλονίκη και Ανδρέας Ιωαννίδης από την Κύπρο. Το Στρογγυλό Τραπέζι οργάνωσε και συντόνισε με επιτυχία ο καθηγητής Πέτρος Γρουμπός, συνεπικουρούμενος από τον καθηγητή Κυριάκο Σγάρμπα.

Το BFAL 2017 ανταποκρίθηκε στους στόχους του χάρη στην ποιότητα των παρουσιάσεων που δόθηκαν, την διεπιστημονικότητα και τη διεθνή συμμετοχή. Συζητήθηκαν εισηγήσεις μηχανικών πληροφορικής, εκπαιδευτικών και βιολόγων, οι οποίες διερεύνησαν δημιουργικά το νέο πεδίο σύγκλισης των διεπιστημονικών προσπαθειών για μελέτη των μηχανισμών μάθησης του εγκεφάλου και ανάπτυξη τεχνολογιών υποστήριξης της μάθησης σε ανθρώπους και ευφυείς μηχανές. Η πλούσια θεματολογία εκτεινόταν από τους μηχανισμούς νευρωνικής πλαστικότητας και τη συμβολή συγκινησιακών παραγόντων, μέχρι τη μάθηση κατά τον ύπνο. Από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μελέτης του εγκεφάλου και διάδρασης μαζί του (βιοανάδραση, εικονική πραγματικότητα κ.α.), μέχρι την εφαρμογή τους για διάγνωση και ενίσχυση της μάθησης στο σχολικό περιβάλλον. Και από την ανάπτυξη βιντεο-παιγνίων μέχρι τις θεωρίες ελέγχου.