Ορθή Επανάληψη Πράξης συγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών από 1.12.2017-30.11.2018

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969039
Fax: 
2610 996664
Οργανική Μονάδα: