ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΨΥΚΤΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Α΄ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»

   24.663,60€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: