ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

3.100,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: 
Χρήστες: