Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών Επιτροπής Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς 2017-2018"

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών Επιτροπής Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού "Εργασίες Υπηρεσιών Μεταφοράς 2017-2018".

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: