Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συνοπτικού Διαγωνισμού

Δημόσια κλήρωση για την επιλογή Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Υλικών για τις Ανάγκες Συντηρήσεως και Αποκατάστασης Βλαβών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - A΄ Φάση έτους 2018 διάρκειας ενός έτους ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

Κατηγορία: