7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής

>>Στιγμιότυπο από τις παρουσιάσεις που δόθηκαν στο Συνέδριο

Το «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής», το οποίο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών με απόλυτη επιτυχία, έλαβε χώρα 03 –05.11.17, στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πλούσιο με παράλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές. Στόχος; Η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση μεθοδολογιών για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής κ.Μιχάλης Λεοτσινίδης, Καθηγητής Υγιεινής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, απαντά στις ακόλουθες ερωτήσεις, παρουσιάζοντάς μας όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τονίζοντας την θέση της Δημόσιας Υγείας στην κοινωνία.
Ποια η γεύση που σας άφησε το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής;
Το Συνέδριο θεωρώ ότι πέτυχε τους στόχους του, καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των θεμάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ιατρικής, όπως τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις υπηρεσίες υγείας, το τεράστιο θέμα των εμβολιασμών, θέματα διατροφής, θέματα που αφορούν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, καθώς και ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, τη σχέση περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας και πολλά άλλα. Οι συμμετέχοντες προήρχοντο από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επαγγελμάτων, με έντονη και ιδιαίτερα ευχάριστη τη συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι παράλληλες εκδηλώσεις, και συγκεκριμένα το δορυφορικό workshop που συν-διοργανώθηκε με το EU-CHAFEA, με θέμα: "National Policies and EU best practices for tackling Antimicrobial Resistance", καθώς και το καλλιτεχνικό δρώμενο που παρουσίασε η χορευτική ομάδα του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου εκλεκτοί επιστήμονες μίλησαν για σημαντικά θέματα γύρω από τη δημόσια υγεία. Κατά την προσωπική σας άποψη, ποια ήταν η πιο σημαντική στιγμή του Φόρουμ; Ποια εισήγηση κέντρισε το ενδιαφέρον;

Όλες οι εισηγήσεις ήταν άκρως ενδιαφέρουσες και υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Η κεντρική ομιλία, με προσκεκλημένο τον κ.Μανόλη Κογεβίνα από το Barcelona Institute for Global Health, έδειξε ποιο θα είναι το μέλλον της επιδημιολογίας, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες τείνουν να συνδέσουν όλες τις περιβαλλοντικές εκθέσεις, από τη διατροφή έως τους ενδογενείς παράγοντες, με την αιτιολογία
της ασθένειας.

Το ραντεβού ανανεώθηκε από όλους εσάς για το επόμενο Φόρουμ. Πότε και πού θα λάβει χώρα;
Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής θα είναι αφιερωμένο στον Καθηγητή και Ακαδημαϊκό κ.Δημήτρη Τριχόπουλο. Θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2018 στη γενέτειρά του, το Βόλο.
Ποια η θέση της δημόσιας υγείας και κοινωνικής ιατρικής στο εξωτερικό;
Είναι γεγονός ότι σε αρκετά πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως στις ΗΠΑ, αλλά και την Ευρώπη, υπάρχουν αυτόνομες σχολές δημόσιας υγείας, όπως π. χ. στο Harvard ή στο Yale, αντανακλώντας έτσι τη σπουδαιότητα που κατέχει η πρόληψη και η προαγωγή υγείας στην κοινωνία. Στην Ελλάδα, επί του παρόντος, υπάρχουν μόνο ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σχετικά με αυτό το αντικείμενο.
Στην Ελλάδα, το κράτος ασπάζεται τις αρχές της δημόσιας υγείας και λειτουργεί με γνώμονα την προαγωγή και την πρόληψη;
Η πρόληψη και η προαγωγή της υγείας είναι απαίτηση της κοινωνίας, αλλά και εντάσσεται στις προσπάθειες της εκάστοτε πολιτικής αρχής. Ο βασικός περιοριστικός παράγοντας, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, είναι η εξεύρεση πόρων, αλλά και διάφορες οργανωτικές αδυναμίες.