Σαν σήμερα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 4425 το 1964 ως αυτοδιοικούμενο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Κράτους.Τα εγκαίνια λειτουργίας του έγιναν στις 30 Νοεμβρίου του 1966, ανήμερα της εορτής του Αγ. Ανδρέου, στα διδακτήρια του Β ́ Γυμνάσιου Θηλέων στην οδό Κορίνθου, όπου αρχικώς στεγάστηκε το ίδρυμα, παρουσία των τότε: βασιλιά Κωνσταντίνου, πρωθυπουργού Στ. Στεφανόπουλου, αρχηγού της ΕΡΕ Π. Κανελλόπουλου, Δημάρχου Πατρέων Θ. Άννινου και πολλών άλλων. Το 1968 επελέγη έκταση 2.500 στρεμμάτων στην περιoχή τoυ Ρίου για τη δημιουργία της Πανεπιστημιούπολης και απαλλοτριώθηκε υπέρ του Πανεπιστημίου. Σήμερα, με την απόκτηση επιπλέον δημoσίων εκτάσεων, τo εμβαδόν της Πανεπιστημιoύπoλης είναι περίπου 4.500 στρέμματα! Στεγάζει 24 Τμήματα, 161 Εργαστήρια, 17 Κλινικές και σε αυτό δραστηριοποιείται πλήθος Καθηγητών, επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεργάζεται με περισσότερα από 40 Πανεπιστήμια του εξωτερικού και παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, όπως προκύπτει από αξιολογήσεις από φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.