Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών σας εύχεται καλό ακαδημαϊκό έτος και με πολύ χαρά ανακοινώνει την επαναλειτουργία της δομής. Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις υπηρεσίες του, έτσι ώστε να μπορείτε και εσείς με τη σειρά σας να επισκέπτεστε την υπηρεσία και να ενημερώνετε τους ενδιαφερόμενους συμφοιτητές, φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου.
Η βασική αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και συνεργασίας με τις επιχειρήσεις, τους εργοδοτικούς φορείς και την ευρύτερη κοινωνία. Έτσι το Γραφείο Διασύνδεσης συνδέει την παραγωγή με την εκπαίδευση, αναπτύσσει μηχανισμούς αμοιβαίας διαρκούς ενημέρωσης, καταγραφής των δυνατοτήτων και ειδικεύσεων των φοιτητών και πτυχιούχων για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ενώ παράλληλα ενημερώνει φοιτητές και αποφοίτους για ευκαιρίες μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφίες και άλλου είδους κατάρτιση. Η επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων γίνεται με την παροχή ειδικών πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε ο φοιτητής/απόφοιτος να σχεδιάσει τη σταδιοδρομία του και να προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτή.
Όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν, ενώ η λειτουργία του και οι δραστηριότητές του διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών στοιχείων, καθώς και την ύπαρξη ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και ΑμεΑ.
Επιπλέον στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Γ.Δ. θα πραγματοποιηθούν προσεχώς σεμινάρια, συζητήσεις και ομάδες εργασίας κατά τις οποίες αναπτύσσονται θέματα όπως:

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και άμεσης υποστήριξης στους φοιτητές ως προς τις σπουδές τους (ατομική και ομαδική συμβουλευτική, τηλεσυμβουλευτική, υπο-στήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες)
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτογνωσίας, επικοινωνίας, αυτοπληροφόρησης
 • Ανίχνευση ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και προσωπικών χαρακτηριστικών
 • Διερεύνηση επαγγελματικών, εκπαιδευτικών στόχων και αναγκών (οργάνωση χρόνου σπουδών, αντιμετώπιση άγχους εξετάσεων, οργάνωση χρόνου συγγραφής πτυχιακής μελέτης, προσαρμογή και ένταξη πρωτοετών στη νέα πανεπιστημιακή πραγματικότητα)
 • Ενημέρωση για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές
 • Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά προγράμματα και υποτροφίες
 • Ενημέρωση για θέσεις εργασίας
 • Τεχνικές εύρεσης εργασίας και διαχείριση σταδιοδρομίας
 • Ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων
 • Οργάνωση χρόνου σπουδών
 • Αντιμετώπιση άγχους εξετάσεων
 • Οργάνωση χρόνου συγγραφής πτυχιακής μελέτης
 • Τεχνικές λήψης αποφάσεων και αυτογνωσίας
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Τεχνικές παρουσίασης σε συνέντευξη επιλογής
 • Εργασιακός χώρος και ανάπτυξη συνεργασιών
 • Διαπροσωπικές σχέσεις, ανάπτυξη συνεργασιών και επικοινωνία
 • Ανίχνευση προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
 • Ασκήσεις αυτογνωσίας

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, είτε τηλεφωνικά είτε με e-mail, κι εμείς θα απαντήσουμε άμεσα στο αίτημα σας.

Τηλ. 2610 996678-79 Πανεπιστημιούπολη – Ισόγειο Κτίριο Α΄ (Πρυτανεία), 26504, Ρίο www.cais.upatras.gr e-mail: grafdias@upatras.gr