Λειτουργία Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών

Ανακοινώνεται ότι οι Υπηρεσίες, οι Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων και οι λοιπές υπηρεσιακές μονάδες του Πανεπιστημίου Πατρών δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.

Τηλέφωνα ανάγκης / επιφυλακής:
Φύλακες στα τηλέφωνα: 6978188881 και 6978188882
Βλάβες των εγκαταστάσεων και των δικτύων στο τηλέφωνο 2610 -996666 (εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή στην ομάδα επιφυλακής στο τηλέφωνο 6978188888 (τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες)
Παρατηρητές /πυρασφάλεια 6981483022 και 6970124623

Οργανική Μονάδα: