ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την Επιλογή Αναδόχου για την “ Προμήθεια και Εγκατάσταση Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού Αίθουσας Τελετών και Αμφιθεάτρου ΒΑ του Πανεπιστημίου Πατρών”

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: