ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ " ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ "

   E: 1457

   74.374,46 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   1/02/2018 ημέρα Πέμπτη 

Κατηγορία: 
Χρήστες: