Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα ΣΟΔΕ.

Πράξη Ορισμού Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα ΣΟΔΕ για την τριετία 20/3/2018 έως 19/3/2021.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Ειρήνη Μπουσίου
Τηλέφωνο: 
2610969638
Fax: 
2610969667
Χρήστες: