ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ "

  ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  & ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Κατηγορία: 
Χρήστες: