ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ε: 1458

47.256,39 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

6/2/2018 Ημέρα ΤΡΙΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: