ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Β΄ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ"

Ε: 1459

48.797,72 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α

6/2/2018 Ημέρα ΤΡΙΤΗ

Κατηγορία: 
Χρήστες: