ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΔ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ"

ΕΚ ΛΑΘΟΥΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΤΙ :

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν εργολήπτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:
 α)στα ΜΕΕΠ για έργα οικοδομικά οιασδήποτε τάξης σύμφωνα με το άρθρο 59 του N. 4278/2014 καθώς και
 β) εμπειροτέχνες Οικοδομικών έργων εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων εφόσον έχουν τη δυνατότητα λόγω προϋπολογισμού.

ΕΝΩ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΕΙΝΑΙ

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετάσχουν εργολήπτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι:
α) στα ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας οιασδήποτε τάξης σύμφωνα με το άρθρο 59 του N.
4278/2014 καθώς και
β) εμπειροτέχνες Έργων Οδοποιίας εγγεγραμμένων στα Μητρώα Περιφερειακών
Ενοτήτων εφόσον έχουν τη δυνατότητα λόγω προϋπολογισμού.

 

ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΥΔ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Κατηγορία: 
Χρήστες: