Ιατρική και συναισθήματα στην αρχαιότητα

Μεταξύ 8-10 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας διεθνές συνέδριο με θέμα ‘Ιατρική και συναισθήματα στην αρχαιότητα’. Το συνέδριο, του οποίου η συνδιοργάνωση έγινε από τον Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος κ. Γιώργο Καζαντζίδη, σε συνεργασία με τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Δήμο Σπαθάρα, είχε σκοπό να διερευνήσει το πώς η ιατρική σκέψη του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου κατηγοριοποιεί και περιγράφει τα συναισθήματα, άλλοτε ως λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και άλλοτε ως όψεις της ανθρώπινης ψυχής. Επιπλέον, στόχευε στο να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί του αρχαίου ελληνορωμαϊκού κόσμου αντιλαμβάνονταν τα συναισθήματα ως προς τον ρόλο τους στην ανθρώπινη ζωή αλλά και ως προς τη σημασία τους για την ίδια τους την επιστήμη.

Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι μελετητές και νέοι ερευνητές της αρχαίας ιατρικής, φιλοσοφίας και επιστήμης, από Πανεπιστήμια της Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής. Οι πρωτότυπες και πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους εξέτασαν τη σχέση των συναισθημάτων με τις νόσους του ανθρώπινου σώματος (π.χ. Δήμος Σπαθάρας, Πανεπιστήμιο Κρήτης: “Emotions and Disease Metaphors”), ιατρικές θεωρίες της αρχαιότητας για την προέλευση και τη λειτουργία των συναισθημάτων (π.χ. Maria Michela Sassi, University of Pisa “Thematizing Emotions: Between Philosophy and Medicine”, Peter Singer, Birkbeck, University of London: “What is a Pathos? Where Medicine Meets Philosophy”), καθώς και τον ρόλο που έπαιζαν συναισθήματα όπως η ντροπή, η ελπίδα, ο φόβος ή η απέχθεια στην πράξη της ιατρικής εξέτασης και διάγνωσης κατά την αρχαιότητα, όπως και στη σχέση των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων γιατρών με τους ασθενείς τους (π.χ. Jennifer Clarke Kosak, Bowdoin College: “Fear, Shame, and Concealment in the Hippocratic Corpus”, Susan Mattern, University of Georgia: “The Atlas Patient: Fear and Psychosis in Galen and Ancient Greek Medicine”). Έδωσαν έτσι την ευκαιρία στο κοινό, το οποίο απαρτίζονταν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, να έρθει με επαφή ένα μεγάλο εύρος πολύ σημαντικών αρχαίων επιστημονικών κειμένων (όπως Ιπποκρατικές πραγματείες, Αριστοτέλης, Κέλσος, Πλούταρχος, Γαληνός), τα οποία εμπλουτίζουν με καινοτόμους και αποκαλυπτικούς τρόπους την πολιτισμική ιστορία των συναισθημάτων στον αρχαίο κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://philology.upatras.gr/diethnes-synedrio-iatriki-kai-synaisthimata-...