Επιλογή ενός(1)διδάσκοντος για τις ανάγκες λειτουργίας της Επώνυμης Έδρας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στο γνωστικό αντικείμενο «Ενδοσκοπική και Λαπαροσκοπική Ουρολογία"

Οργανική Μονάδα: