Ανάδειξη Εκπροσώπων Προσωπικού στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: