Υπόδειξη εκπροσώπου προπτυχιακών φοιτητών στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του Ιδρύματος

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: 
Χρήστες: