Υπόδειξη εκπροσώπου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος.

Υπεύθυνος: 
Κλεοπάτρα Παπαγιάννη
Τηλέφωνο: 
2610969025
Fax: 
2610996664
Οργανική Μονάδα: