Ενημερωτική εκδήλωση για το Erasmus+

Έχετε απορίες σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+; Θέλετε να μετακινηθείτε στο εξωτερικό την επόμενη χρονιά, αλλά δεν τα καταφέρατε να παρευρεθείτε στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσε το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στις 13 Φεβρουαρίου 2018 στο Συνεδριακό Κέντρο; Η εκδήλωση έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό σταθμό του Πανεπιστημίου, μαζί με τη συζήτηση που ακολούθησε και μπορείτε πλέον να την παρακολουθήσετε εδώ

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων