θεση ΙΤ στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

θεση ΙΤ στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

http://psp.org.gr/sites/default/files/ΘΕΣΗ%20ΙΤ%20-%20ΕΠΠ-Ψ43ΔΟΡΕΤ-ΠΞΛ.pdf

Κατηγορία: 
Οργανική Μονάδα: