ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ "ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ "

    E: 1462

    72.355,24 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

    15/3/2018 ημέρα Πέμπτη 

Κατηγορία: 
Χρήστες: