ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ (ACCESS CONTROL) ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ»

    Π: 1463

    36.217,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

    22/3/2018 ημέρα Πέμπτη

Κατηγορία: 
Χρήστες: