To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Παρουσίαση από τον Πρόεδρο Γρηγόρη Μπεληγιάννη
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) του Πανεπιστημίου Πατρών (με έδρα το Αγρίνιο), ιδρύθηκε το 1998 και κλείνει φέτος τα 20 χρόνια από την ίδρυση του. Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2017-18), το Τμήμα δέχτηκε 160 φοιτητές με περίπου 130 από αυτούς να παρακολουθούν τα υποχρεωτικά εργαστήρια του 1ου έτους.
Το Τμήμα στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση-διάθεση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση-διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων, με ιδιαίτερο σκοπό την κάλυψη αναγκών των αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και την καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνδυάζει παράλληλα μαθήματα οικονομικού, γεωπονικού και τεχνολογικού περιεχομένου καθιστώντας το Τμήμα ιδιαίτερο και μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα από άποψη γνωσιολογικού περιεχομένου σπουδών.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματός μας εγγράφονται ως μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και απολαμβάνουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του Επιμελητηρίου. Οι σπουδές στο Τμήμα είναι πενταετούς διάρκειας και ολοκληρώνονται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η πενταετής διάρκεια σπουδών δίνει το πλεονέκτημα της αναγνώρισης του πτυχίου των αποφοίτων του Τμήματος, ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) και προς αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει οι απαραίτητες διαδικασίες από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος αναγνώρισης του τίτλου από το Υπουργείο Παιδείας.
Επιπλέον, στο Τμήμα λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων, με χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα (15 μαθήματα και εκπόνηση ατομικής διπλωματικής μεταπτυχιακής διατριβής).
Το Τμήμα, στα 20 χρόνια λειτουργίας του, υπέστη συχνές, διοικητικής κυρίως φύσεως, αλλαγές (περιληπτικά αναφέρεται η διοικητική μετάβαση από Τμήμα Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας και τελικά σε Τμήμα Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών). Η διοικητική μετάβαση στο Πανεπιστήμιο Πατρών συνέπεσε χρονικά με την σοβαρή οικονομική κρίση, γεγονός που δυσχεραίνει την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Τμήμα, όπως της Φοιτητικής Μέριμνας (έλλειψη φοιτητικής εστίας στο Αγρίνιο) και της μείωσης διδακτικού προσωπικού. Ως αποτέλεσμα το έμψυχο δυναμικό του Τμήματος (Φοιτητές, Διοικητικό προσωπικό και μέλη ΔΕΠ) αναγκάστηκε σε πολλές περιπτώσεις, υπό αντίξοες συνθήκες, να υπερβεί εαυτόν προκειμένου να υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι, χωρίς να διαταραχθεί η διδακτική και ερευνητική λειτουργία.
Το Τμήμα διαθέτει τέσσερα ερευνητικά και δύο φοιτητικά εργαστή-ρια, τα οποία εμφανίζουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό / διεθνές επίπεδο. Τα εργαστήρια του Τμήματος εστιάζουν στην εισαγωγή και εφαρμογή νέων τεχνολογιών στον αγροτικό χώρο με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, τη μείωση του κόστους παραγωγής και γενικότερα τη αντιμετώπιση προβλημάτων διοίκησης των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα.
Ενδεικτικά αναφέρονται υλοποιηθέντα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη διερεύνηση παραγόντων που αφορούν την κατανάλωση ελληνικών προϊόντων και τοπικών προϊόντων σε πανελλαδικό επίπεδο, τον έλεγχο της αυθεντικότητας των τροφίμων (π.χ. ελληνοποιήσεις προϊόντων, προϊόντα ΠΟΠ, κλπ), και την εφαρμογή τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας προς αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων. Αναγνώριση της πρωτοποριακής ερευνητικής δραστηριότητας αποτελεί και το γεγονός ότι το εργαστήριο Φυτικής Παραγωγής του Τμήματος είναι το μόνο εργαστήριο φυτικής παραγωγής στην Ελλάδα που συμμετέχει στο si-Cluster, ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών και σύγχρονων εφαρμογών.
Η εξωστρέφεια που επιδεικνύει το Τμήμα το έχει καταστήσει αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής οικονομίας και κοινωνίας της Αιτωλοακαρνανίας και γενικότερα της Δυτικής Ελλάδας. Το Τμήμα παράλληλα ασκεί θετική επίδραση στην τοπική κοινωνία, καθώς συχνά αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια διασύνδεσης της τοπικής επιχειρηματικότητας με την Πανεπιστημιακή ερευνητική δραστηριότητα. Τα εργαστήρια του Τμήματος έχουν αναπτύξει συνεργασίες καλύπτοντας ερευνητικές ανάγκες των επιχειρήσεων της περιοχής αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, συμμετέχει στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη που δημιουργήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων παραγωγής και εμπορίας της αγροτικής παραγωγής. Τέλος, έχει διοργανώσει επιτυχημένες ημερίδες για την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων. Από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις εξωστρέφειας του Τμήματος θεωρείται το Συμπόσιο Μάρκετινγκ που διοργανώνεται ετήσια από το Τμήμα.
Όραμα και στόχος του Τμήματος είναι να συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε θέματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα, προσφέροντας στους φοιτητές του πολύτιμα εφόδια ώστε να αντεπεξέλθουν στο μελλοντικό επιστημονικό τους έργο.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες τους
Αναστάσιος Ρούσσος – Relationship Manager, Pentagram Wealth Management SA – Geneva
Η γνωριμία μου με το τμήμα ΔΕΑΠΤ έγινε το 1999, ένα νεοσύστατο τότε τμήμα που είχε σαν όραμα να προετοιμάσει μελλοντικούς επαγγελματίες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας. Η αγάπη και το πάθος του ακαδημαϊκού αλλά και του διοικητικού προσωπικού για το τμήμα και το όραμά του, δημιούργησαν έναν πολυσχιδή πενταετή κύκλο σπουδών, που με τη σειρά του θεμελίωσε ένα γερό γνωστικό υπόβαθρο. Συγκριτικά πλεονεκτήματα του τμήματος θεωρώ πως είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση του προσωπικού που εστιάζει στον κάθε φοιτητή ξεχωριστά, η άμεση πρόσβαση και επικοινωνία με τους καθηγητές, ο ευρύς κύκλος γνωστικών αντικειμένων και η ανάπτυξη της συλλογικότητας μεταξύ των φοιτητών. Το τμήμα ΔΕΑΠΤ κατάφερε γρήγορα να αποκτήσει χαρακτήρα μέσω της αλληλεπίδρασης φοιτητών, ακαδημαϊκών και διοικητικού προσωπικού.
Μανώλης Γενειατάκης – Secretary General FAMI-QS asbl
Τα πέντε χρόνια σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων αποτέλεσαν τον πυλώνα για τη μέχρι σήμερα επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Σε αυτό το γεγονός συνέβαλε καθοριστικά το αξιόλογο και ευρύ πρόγραμμα σπουδών, σε συνδυασμό με την καθοδήγηση και διαθεσιμότητα του έμψυχου δυναμικού του τμήματος. Οι παράγοντες αυτοί συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μου παρείχε όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να αναπτύξω δεξιότητες που με βοήθησαν να εξελιχθώ στον τομέα της διαχείρισης ποιότητας.
Κωσταντίνος Κωτσόπουλος– Μυκηναϊκή ΑΕ
Είμαι πεπεισμένος πως το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων μου έδωσε όλες εκείνες τις απαιτούμενες γνώσεις και τα εφόδια προκειμένου να αναδιοργανώσω και να «αναστήσω» επαγγελματικά την οικογενειακή εξαγωγική εταιρεία Ελαιόλαδου & Ελιάς "Μυκηναϊκή Α.Ε" και να πετύχω αρκετούς από τους προσωπικούς μου στόχους. Η διάθεση συνεργασίας και συνεχούς καθοδήγησης των καθηγητών μου, όπως και το ευρύ και πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών, ήταν μερικοί από τους παράγοντες που με βοήθησαν στο να επιλύω τις εκάστοτε απορίες μου και προβλήματα και σταδιακά να καταφέρω να αναπτύξω τις ιδέες που είχα στο μυαλό μου.
Δρ. Δήμας Αθανάσιος– Marketing-Manager, Co-Founder Saintstartup.com, Συντονιστής υλοποίησης στατιστικών ερευνών Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
Οι προπτυχιακές σπουδές μου στο τμήμα ΔΕΑΠΤ, αλλά και η τριετής εμπειρία μου για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα αποτέλεσαν εφαλτήριο για τη μετέπειτα πορεία μου. Το γνωστικό υπόβαθρο που μου παρείχε το πενταετές πρόγραμμα σπουδών είχε άμεση απήχηση σε ένα μεγάλο φάσμα αντικειμένων απασχόλησης. Η φοίτησή μου στο τμήμα, μου έδωσε όλα τα απαιτούμενα εφόδια για να αναπτύξω τις απαραίτητες δεξιότητες management, ξεκινώντας ακόμη και τη δική μου επιχείρηση. Το επίπεδο σπουδών, το πολύ εξυπηρετικό διοικητικό προσωπικό αλλά κυρίως η φιλική ατμόσφαιρα με τους καθηγητές του τμήματος αποτελούν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και δίνουν στους φοιτητές όλα τα εχέγγυα για να ενισχύσουν την αναλυτική τους σκέψη, αναζητώντας παράλληλα πολλαπλές προοπτικές και προσδιορίζοντας βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στις πολύπλοκες διαδικασίες εύρεσης εργασίας.
Κατερίνα Παπαγεωργίου– Ελεγκτής, σε Τμήμα Ελέγχου ΔΟΥ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Τα χρόνια φοίτησης και ειδίκευσης στο τμήμα ΔΕΑΠΤ μόνο καλές αναμνήσεις μπορούν να φέρουν. Το πρόγραμμα σπουδών, η συμμετοχή σε συνέδρια -ημερίδες, η αμέριστη στήριξη και συνεργασία με τους καθηγητές δημιούργησαν τη βάση για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο, ώστε στο παρόν να αναδύονται αισθήματα καταξίωσης, υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης.