50 χρόνια Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών (1967-2017)

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
28/03/2018 - 19:00

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου μας εορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας του (1967-2017) και διοργανώνει ανοιχτή κεντρική εκδήλωση στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο την Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018 και ώρα 7 μ.μ. Η προσφορά τού Τμήματος αυτά τα 50 χρόνια λειτουργίας του στην εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνία είναι ευρύτατα αναγνωρισμένη, λόγω των σημαντικότατων επιτευγμάτων του σε όλους αυτούς τους τομείς. Αδιάψευστη απόδειξη αυτής της προσφοράς είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος, οι οποίοι διαπρέπουν στο ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και κοινωνικό πεδίο στην Ελλάδα και διεθνώς. Η πολύ υψηλή θέση του Τμήματος στις διεθνείς κατατάξεις των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων παγκοσμίως,  επιβεβαιώνει την ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, παρά τις γνωστές αντιξοότητες στη χώρα μας. Η προσέλκυση σημαντικών πόρων από ανταγωνιστικές ελληνικές και διεθνείς δράσεις έρευνας και ανάπτυξης τεκμηριώνει το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της εκπονούμενης έρευνας τυγχάνουν ευρύτατου ενδιαφέροντος, αποτελώντας μια σημαντική πηγή τεχνογνωσίας σε μια πληθώρα επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων. Το όραμα του Τμήματος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της εκπονούμενης έρευνας, με εξέχοντα στόχο να κατέχει πάντα μια διακριτή και αναγνωρίσιμη θέση μεταξύ των γνωστών και πρωτοπόρων Ιδρυμάτων του διεθνούς ακαδημαϊκού στερεώματος, προς όφελος των αποφοίτων μας, αλλά και της χώρας.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την αρχή των δράσεων εορτασμού για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος ΗΜΤΥ, οι οποίες θα συνεχιστούν ποικιλοτρόπως όλο τον χρόνο και θα κορυφωθούν με το συνέδριο των αποφοίτων του Τμήματος στο τέλος του έτους.