Αποτελέσματα κατανομής θέσεων Erasmus Studies 2018-2019

Σχετικά με τη δράση ERASMUS+ κινητικότητα για σπουδές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, η αρμόδια Επιτροπή, στη συνεδρίαση αριθμ. 8/2017-18/23-3-2018 αποφάσισε ομοφώνως την κατανομή θέσεων ανά Τμήμα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη κατάσταση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Η λίστα με την αναλυτική μοριοδότηση που έλαβαν όλοι οι υποψήφιοι επισυνάπτεται συγκεντρωτικά για όλα τα Τμήματα.
  • Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.
  • Η μοριοδότηση των υποψηφίων είναι με φθίνουσα σειρά και οι επιλεγέντες φοιτητές έχουν σήμανση με πράσινο χρώμα ενώ οι επιλαχόντες έχουν κίτρινο χρώμα.
  • Για όσα Τμήματα υπήρχαν ισοψηφίες έγιναν δεκτοί όλοι οι ισοψηφήσαντες φοιτητές.
  • Οι συμμετέχοντες μπορούν να δουν στην πλατφόρμα το προτεινόμενο (πράσινο) από τον Συντονιστή Πανεπιστήμιο, καθώς και το εξάμηνο μετακίνησής τους.

Παρακαλούμε όπως δείτε το συνημμένο έγγραφο με τη νέα λίστα κατανομής, όπως δημοσιεύτηκε στις 29/3/2018, κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Για την πλήρη ενημέρωση των φοιτητών που πρόκειται να μετακινηθούν με το Πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διοργανώνει εκδήλωση την Πέμπτη, 29/3/2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στην Αίθουσα Τελετών (1ο όροφος, κτίριο Πρυτανείας). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αναλυτικά όλα τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί και θα διανεμηθούν ενημερωτικά έντυπα και οδηγίες. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Επισυναπτόμενα: 
Υπεύθυνος: 
Δήμητρα Σταματοπούλου
Κατηγορία: