Προκήρυξη υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins

Επισυνάπτονται η αίτηση και η προκήρυξη που αφορά σε υποτροφία φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει το Ίδρυμά μας με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ,  με σκοπό την έρευνα. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι προπτυχιακοί, από το 5ο έτος και άνω, μεταπτυχιακοί ή/και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι την Πέμπτη, 31  Μαΐου 2018.

Υπεύθυνος: 
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, κ. Μ. Χαραλαμποπούλου
Τηλέφωνο: 
2610997987
Κατηγορία: