Φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του αυλείου χώρου αυτών, του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη του Αγρινίου για δύο έτη.

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: