ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια συσσωρευτών για τα Η/Ζ των κτιρίων Βιολογίας – Μαθηματικών, Ιατρικής, ΠΑΜ και Α’ κτιρίου»

  2.579,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Κατηγορία: 
Χρήστες: