25ο Διεθνές Συνέδριο "Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα"

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
22/06/2018 - 14:00 έως 23/06/2018 - 21:15

Το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης διοργανώνει το 25ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Ετερότητα, Προσφυγικές Δομές και τα Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», στην Πάτρα στις 22-23 Ιουνίου 2018.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξεταστούν θέματα συναφή με τον τίτλο και τις θεματικές του συνεδρίου, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια, καθώς και προτάσεις των ενδιαφερομένων.

 

Κατηγορίες Θεματικών:

    Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
    Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ελλάδα
    Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε φυσικούς ομιλητές
    Γλώσσα και γραμματισμός
    Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης
    Ετερότητα στην Εκπαίδευση
    Εκπαιδευτική Έρευνα
    Μετανάστευση και μεταναστευτική πολιτική
    Διαχείριση συγκρούσεων και Παιδαγωγική της Δημοκρατίας
    Κατάρτιση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών
    Εκπαιδευτική Πολιτική
    Κοινωνική Παιδαγωγική
    Προσχολική Εκπαίδευση
    Πληροφορική – Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας
    Ειδική Αγωγή: Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Κοινωνική Παιδαγωγική και Μαθησιακές δυσκολίες
    Aνακαλυπτική μάθηση στην εκπαιδευτική πράξη
    Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός
    Μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση
    Σχέδια διδασκαλίας – σχέδια μαθημάτων – στρατηγικές διδασκαλίας με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
    Κλασική αρχαιότητα και χριστιανισμός

 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ως εξής:

   Πανεπιστημιακούς
    Διδάκτορες και υποψήφιους διδάκτορες
    Ειδικούς επιστήμονες
    Κατόχους Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης
    Μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
    Στελέχη εκπαίδευσης Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
    Εκπαιδευτικούς Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό
    Ερευνητές
    Στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης
    Συνδικαλιστικούς φορείς της εκπαίδευσης
    Μέλη οργανώσεων αλλοδαπών
    Πολιτικά κόμματα

και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Επισυναπτόμενο: