Απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης

Σας ενημερώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πρόσκληση για την απονομή βραβείου βιώσιμης ανάπτυξης. Η πρόσκληση απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τους νέους και την Κοινωνία των Πολιτών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/global-topics/sustainable-development-goals/multi-stakeholder-platform-sdgs/european-sustainability-award_en
 

Επισυναπτόμενα: 
Κατηγορία: