ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων κουρτίνας (Κουίντα σκηνής και ROMAN στο Αίθριο) του Συνεδριακού Κέντρου του Παν/μίου Πατρών»

  Π: 1474

  18.352,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

  4/7/2018 ημέρα Τετάρτη 

Κατηγορία: 
Χρήστες: