ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων κουρτίνας (Κουίντα σκηνής και ROMAN στο Αίθριο) του Συνεδριακού Κέντρου του Παν/μίου Πατρών»

 Σε απάντηση ερωτημάτων δείτε το συνημμένο αρχείο

Κατηγορία: 
Χρήστες: