ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, διάρκειας 2 ετών»

    Y: 1475

    74.152,00  € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

    11/7/2018  ημέρα Τετάρτη 

Κατηγορία: 
Χρήστες: